over

missie

com.v.aanbeveling

projecten

uitgelicht

uit de media

links

contact

Professor Mr. Pieter van Vollenhoven

Frans Leidelmeijer

kunsthandelaar Art Nouveau en Art Deco

Drs. Karin Gaillard

auteur en conservator museum

Het Princessehof

Han van Ardenne

architect en docent

Comité van aanbeveling

“Het zwierige van de Jugendstil, zoals de ornamentiek die je nog ziet bij de oude metro ingangen in Parijs, heeft iets feestelijks en kan je absoluut in een zonnige sfeer brengen.

Wij Nederlanders hebben iets ‘zuinigs’ in ons en missen dan ook zeker iets van dat joyeuze, waardoor wij op dat gebied minder te bieden hebben dan onze Zuiderburen.

Daarom moeten wij extra waakzaam en voorzichtig zijn met het ‘joyeuze’, dat wij in Nederland gelukkig nog wel kennen!”  

“Na lange tijd in het verdomhoekje te zijn gedrukt, nu ruim baan voor de zweepslaglijnen van de Nederlandse Jugendstil-architectuur.” 

“Jugendstilgebouwen geven letterlijk en figuurlijk kleur en swung aan onze omgeving. Daarom alleen al verdienen deze fascinerende bakens van steen onze volle aandacht.”     

“Het verleden zal dan eens te meer als bron voor inspiratie kunnen dienen en zal de lat, die in de beste voorbeelden van Jugendstil-vormgeving is gelegd, heel hoog blijken te liggen.” 

Cherry Duyns

schrijver, documentair filmmaker

eeuwige jeugd uit voorbije dagen .”