over

missie

com.v.aanbeveling

projecten

uitgelicht

uit de media

links

contact

bestuur:

Arno Weltens, voorzitter en penningmeester

Paul Paternotte, public relations en marketing

Stephan Rutten, secretaris

adres:

Grift 17

1273 SE Huizen

 

telefoon:

+31(0)35 7507150

 

Voor vragen of informatie: mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KvK-nummer  50394967

D I S C L A I M E R

 

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat.

 

Vrijwaring

Hoewel stichting Behoud Nederlandse Jugendstilarchitectuur haar best doet om alle informatie, beeldmateriaal en hyperlinks zo zorgvuldig en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defectens of onjuistheden, voortkomend uit het gebruik van deze website.

 

Aansprakelijkheid

Stichting Behoud Nederlandse Jugendstilarchitectuur ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Behoud Nederlandse Jugendstilarchitectuur.

Stichting Behoud Nederlandse Jugendstilarchitectuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Stichting Behoud Nederlandse Jugendstilarchitectuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Stichting Behoud Nederlandse Jugendstilarchitectuur behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of de statuten van de Stichting Behoud Nederlandse Jugendstilarchitectuur.

 

Gebruik en copyright fotomateriaal

Bij de foto’s of afbeeldingen – voor zover niet uit eigen collectie – staat indien bekend de bron vermeld. Wie bezwaar maakt tegen het gebruik van een foto, wordt verzocht dit kenbaar te maken bij de Stichting Behoud Nederlandse Jugendstilarchitectuur.